TOMATES

TOMATE TRITURADO CON AJO NEGRO 295 GR
Precio: 1,50 €
FRITADA DE TOMATE 560 gr
Precio: 2,00 €
SOFRITO DE TOMATE 290 gr
Precio: 1,30 €
TOMATE CONFITADO (en almibar) 300 gr
Precio: 5,30 €
FRITADA DE TOMATE 290 gr
Precio: 1,45 €
//]]>